نام : Ayman Jamal
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 0.04329
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
هزار سال پیش، بلال یک پسر هفت ساله، خود و خواهرش را در زیر شکنجه بردگی می بیند. از همان کودکی قدرت فوق العاده ای در درون بدن این کودک وجود داشت که هیچکس از ان اطلاعی نداشت! صدایی فوق العاده که دل هرکس...