نام : Deepshika

آرشیو کلی فیلم های این بازیگر
دیو یک کارگردان میباشد که قصد دارد فیلمی بسازد و بازیگر فیلمش نیز شخصی بنام راج چوپرا میباشد که ستاره ی بزرگی هست و......